Bądź uważny w stosunku do swojego ciała, bo nie należy ono wyłącznie do ciebie. Jeśli jesteś zdrów, może być ono pożyteczne również dla twoich bliźnich.

Empatia to umiejętność zrozumienia innych ludzi oraz zdolność współodczuwania z nimi ich uczuć i emocji.

 Starzenie się z wdziękiem jest możliwe, kiedy podstawą naszego życia jest dbałość o zdrowie fizyczne - właściwe odżywianie, częste picie wody, regularne ćwiczenia fizyczne, czas na odpoczynek.

Wyznaczanie celu jest najważniejszą drogą osiągnięcia sukcesu. Każde marzenie jest w zasięgu naszych możliwości - musimy tylko w to uwierzyć i działać.

W medycynie stres jest stanem, który przejawia się zespołem nieswoistych zmian, wywołanych w całym układzie biologicznym człowieka przez czynnik stresujący.

Najstarsze teksty medyczne, pochodzące z Mezopotamii dowodzą, że dobrostan człowieka był nierozerwalnie związany z harmonią, porami roku i naturalnymi cyklami życiowymi. Odłączenie od sił przyrody prowadziło do choroby, a zdrowienie polegało na odzyskiwaniu utraconej łączności.

"W inteligencję wyposażona jest każda komórka naszego ciała. Rozum to nie tylko to, co znajduje się od szyi w górę" - Candace Pert