Wyznaczanie celu jest najważniejszą drogą osiągnięcia sukcesu. Każde marzenie jest w zasięgu naszych możliwości - musimy tylko w to uwierzyć i działać.

W medycynie stres jest stanem, który przejawia się zespołem nieswoistych zmian, wywołanych w całym układzie biologicznym człowieka przez czynnik stresujący.

Najstarsze teksty medyczne, pochodzące z Mezopotamii dowodzą, że dobrostan człowieka był nierozerwalnie związany z harmonią, porami roku i naturalnymi cyklami życiowymi. Odłączenie od sił przyrody prowadziło do choroby, a zdrowienie polegało na odzyskiwaniu utraconej łączności.

"W inteligencję wyposażona jest każda komórka naszego ciała. Rozum to nie tylko to, co znajduje się od szyi w górę" - Candace Pert